Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

szela
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger

June 29 2015

szela
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakattrina kattrina
szela
6220 4a6e 420

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaeta eta

June 25 2015

szela
Quando a gente se junta | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola

June 24 2015

szela
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula vialexxie lexxie
szela
5541 7cc7 420
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaxannabelle xannabelle
szela
Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper viaxannabelle xannabelle

June 21 2015

szela
4507 817f 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevalie revalie

June 15 2015

szela
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę

June 14 2015

szela
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaxannabelle xannabelle
szela
I could express it better in a letter
— "Anna Karenina" (retold by Rosemary Edmonds)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viashadowplay shadowplay
szela
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends

hannahvickers:

like honestly, sleeping next to someone is the nicest thing. like when you half wake up at 4am and squeeze them or they move in tighter to you. lovely.

Reposted fromdorks dorks vialugola lugola

June 13 2015

szela
Reposted fromweightless weightless viamatwin matwin
szela
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialugola lugola

June 01 2015

szela
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy

May 31 2015

1698 8597 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viasalami salami
szela
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaspecialneeds specialneeds

May 29 2015

szela
Reposted fromfriends friends
szela
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk “Zrób mi jakąś krzywdę…czyli wszystkie gry video są o miłości”
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl